De Financiële Scan helpt de werknemer of re-integratie kandidaat goed te anticiperen op een inkomensdaling of op een sterke lastenstijging, zodat geldzorgen geen belemmering vormen voor:

  • werk (voorkomen verzuim en productiviteitsverlies)
  • re-integratie in 1e of 2e spoor (meer aandacht en energie voor re-integratie)
  • outplacement traject (duidelijk beeld van nieuwe inkomenssituatie ten opzichte van de huidige inkomenssituatie)
  • maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid (minder werken, eerder pensioen)

Werkwijze Financiële Scan

1. Na verstrekken van de opdracht door arbodienst of werkgever ontvangt de werknemer van Vehof Budgetcoaching digitaal de Financiële Scan, waar hij gegevens invult over gezinssituatie, inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.
2. Deze informatie wordt vervolgens beoordeeld door Vehof Budgetcoaching.
3. De werknemer ontvangt binnen 2 weken per e-mail adviezen met betrekking tot zijn financiële situatie. De informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit:
– inkomensvoorzieningen die werknemer kan aanvragen
– informatie over instanties in de woonplaats die hierbij eventueel kunnen helpen
– bezuinigingstips
– adviezen m.b.t. het omgaan met schulden, achterstanden.
De werknemer kan de informatie op elk gewenst moment raadplegen, bespreken met een partner en gebruiken bij overleg met instanties.

NB de werknemer moet in staat zijn informatie in te vullen in een Excel document en deze naar mij te mailen.
NB de werkgever of arbodienst krijgen geen inzage in de financiële gegevens van de werknemer.

De kosten voor de Financiële Scan worden gedragen door de werkgever, de verzuimverzekeraar en/of het re-integratie-/outplacement bureau.

Loes Hengeveld, Consultant Re-integratie en Outplacement bij Staat van Dienst, zegt over de Financiële Scan:
“Mijn re-integratiekandidaat was erg positief over de begeleiding en het financiële inzicht middels de Financiële Scan! Bedankt voor je betrokkenheid bij dit traject!”

Een re-integratie kandidaat zegt over de Financiële Scan:

“Mijn loopbaancoach heeft me een Financiële Scan laten doen bij Hilde Vehof. Hierdoor hebben mijn man en ik meer grip gekregen op onze financiële situatie en maak ik me minder zorgen over onze toekomst.”