Er zijn verschillende manieren waarop ondersteuning in te schakelen is.

  • Heeft een werknemer financiële problemen en/of een loonbeslag? Lees dan hier de informatie over Budgetcoaching.
  • Gaat een werknemer een inkomensdaling tegemoet, bijvoorbeeld in het tweede ziektejaar? Dan vind je hier informatie over de Financiële Scan.
  • Spelen er geldzorgen, maar is er twijfel over de ernst hiervan? Of twijfelt een werknemer of hij wel of niet geholpen wil worden? Zet dan een kosteloze telefonische screening in.
  • Is er een trainingsbehoefte voor werknemers, leidinggevenden, re-integratiespecialisten of HR? Kijk dan hier voor meer informatie over de workshop “Dat is toch niet ons probleem!?” voor leidinggevenden, HR, verzuimspecialisten en salarisadministratie. Of hier voor de workshop “Goed met geld” voor werknemers. 
  • Wil je maandelijks praktische tips en informatie ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.